Tag:

quản lý

Theo quan niệm của nhiều người, các biển số 49 53, số lùi,... được xem là số xấu, ảnh hưởng đến vận mệnh. Liệu khi tiến hành định danh biển số, các loại biến như thế này có bị loại bỏ, cấp lại không? Video quản lý

Biển số 49, 53, biển số lùi, biển số xấu thì có được bỏ hoặc cấp lại khi thực hiện biển số định danh?
Bạn có biết   |   26/07/2023
Biển số 49, 53, biển số lùi, biển số xấu thì có được bỏ hoặc cấp lại khi thực hiện biển số định danh?

Theo quan niệm của nhiều người, các biển số 49 53, số lùi,... được xem là số xấu, ảnh hưởng đến vận mệnh. Liệu khi tiến hành định danh biển số, các loại biến như thế này có bị loại bỏ, cấp lại không?