Tag:

quản lý

Thời gian gần đây việc chó dữ tấn công, thậm chí là cắn chết người liên tục xảy ra. Với tình trạng nguy hiểm của một số loại chó dữ như pitbull, nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách kiểm soát, quản lý đặc biệt. Video quản lý

Chuyên gia nói phải đưa việc nuôi chó dữ vào dạng quản lý đặc biệt
Tin nóng | 20/05/2023
Chuyên gia nói phải đưa việc nuôi chó dữ vào dạng quản lý đặc biệt

Thời gian gần đây việc chó dữ tấn công, thậm chí là cắn chết người liên tục xảy ra. Với tình trạng nguy hiểm của một số loại chó dữ như pitbull, nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách kiểm soát, quản lý đặc biệt.