Tag:

quản lý thị trường

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sau công điện khẩn của Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra cửa hàng xăng dầu; Mối liên kết đại học – doanh nghiệp ngày càng phát huy giá trị; Đang bị truy nã vẫn đi buôn gần 2 tấn pháo lậu. Video quản lý thị trường

Góc nhìn trưa nay | Nông nghiệp thông minh trong thời đại 4.0
Góc nhìn trưa nay | 14/11/2022
Góc nhìn trưa nay | Nông nghiệp thông minh trong thời đại 4.0

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sau công điện khẩn của Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra cửa hàng xăng dầu; Mối liên kết đại học – doanh nghiệp ngày càng phát huy giá trị; Đang bị truy nã vẫn đi buôn gần 2 tấn pháo lậu.