Tag:

Quân khu 7

Năm 2023 đánh dấu 40 năm kết nghĩa của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vả Quân khu 7. Trong quá trình này, hai đơn vị đã làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ; bàn giao đất phục vụ cho mục tiêu quân sự… Video Quân khu 7

VRG và Quân Khu 7 phối hợp phát triển kinh tế, tăng cường bảo vệ an ninh quốc phòng
Bạn có biết | 19/04/2023
VRG và Quân Khu 7 phối hợp phát triển kinh tế, tăng cường bảo vệ an ninh quốc phòng

Năm 2023 đánh dấu 40 năm kết nghĩa của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vả Quân khu 7. Trong quá trình này, hai đơn vị đã làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ; bàn giao đất phục vụ cho mục tiêu quân sự…