Tag:

quận Hải Châu

Người dân Đà Nẵng vui mừng trước việc làm lịch sử của chính quyền ở quận Hải Châu là cho tháo dỡ bức tường có cách đây gần 50 năm, ngăn cách giữa hai kiệt ở đường Đống Đa gây khó khăn trăm bề cho cuộc sống người dân. Video quận Hải Châu

Đập bỏ bức tường gần 50 năm ngăn cách hai con hẻm ở Đà Nẵng
Tin nóng   |   30/11/2023
Đập bỏ bức tường gần 50 năm ngăn cách hai con hẻm ở Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng vui mừng trước việc làm lịch sử của chính quyền ở quận Hải Châu là cho tháo dỡ bức tường có cách đây gần 50 năm, ngăn cách giữa hai kiệt ở đường Đống Đa gây khó khăn trăm bề cho cuộc sống người dân.