Tag:

quân đội Mỹ

Ông Sean Kirkpatrick, người đứng đầu Văn phòng Giải quyết bất thường toàn miền của Lầu Năm Góc, và giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard viết: 'Các vật thể - có thể là 'thiết bị thăm dò' từ một 'tàu mẹ' của người ngoài hành tinh. Video quân đội Mỹ

Video: Báo Military Times quân đội Mỹ đăng bài nói UFO là tàu thăm dò của người ngoài hành tinh
Tin nóng   |   17/04/2023
Video: Báo Military Times quân đội Mỹ đăng bài nói UFO là tàu thăm dò của người ngoài hành tinh

Ông Sean Kirkpatrick, người đứng đầu Văn phòng Giải quyết bất thường toàn miền của Lầu Năm Góc, và giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard viết: 'Các vật thể - có thể là 'thiết bị thăm dò' từ một 'tàu mẹ' của người ngoài hành tinh.