Tag:

Quân đội Israel

Quân đội Israel tuyên bố giao tranh đã nổ lại tại Dải Gaza ngay khi lệnh ngừng bắn kết thúc, đồng thời cáo buộc Hamas nã rocket về phía mình ngay trước khi thỏa thuận hết hạn. Video Quân đội Israel

Giao tranh ác liệt, súng đạn nổ rền trời khi lệnh ngừng bắn ở Gaza hết hạn
Thế giới   |   01/12/2023
Giao tranh ác liệt, súng đạn nổ rền trời khi lệnh ngừng bắn ở Gaza hết hạn

Quân đội Israel tuyên bố giao tranh đã nổ lại tại Dải Gaza ngay khi lệnh ngừng bắn kết thúc, đồng thời cáo buộc Hamas nã rocket về phía mình ngay trước khi thỏa thuận hết hạn.