06/08/2019

Quá trình lắp ráp cây cầu dây văng nặng nhất thế giới

Cây cầu dây văng lớn nhất và nặng nhất thế giới đã được lắp ráp vào vị trí ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, kết nối giao thông cho khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc.

Video liên quan