Tag:

qua đời đột ngột

TTO - Trước lúc mất, nghệ sĩ Chí Tài đã sẵn sàng cho dự án điện ảnh 'Bố nói các con phải nghe' hợp tác cùng nghệ sĩ Hoài Linh và dự định mời Ngọc Sơn, Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường cùng góp mặt. Video qua đời đột ngột

Video: Nghệ sĩ Chí Tài bỏ dở dự án điện ảnh hợp tác cùng nghệ sĩ Hoài Linh
  |   20/12/2020
Video: Nghệ sĩ Chí Tài bỏ dở dự án điện ảnh hợp tác cùng nghệ sĩ Hoài Linh

TTO - Trước lúc mất, nghệ sĩ Chí Tài đã sẵn sàng cho dự án điện ảnh 'Bố nói các con phải nghe' hợp tác cùng nghệ sĩ Hoài Linh và dự định mời Ngọc Sơn, Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường cùng góp mặt.