Tag:

pool 9 bi

Ngày 9-3, huyền thoại pool 9 bi Earl Strickland đập cơ xuống bàn, khi thua Lường Đức Thiện 1-5, ở vòng 12 pool 9 bi Ngoại hạng ở Leicester, Anh. Video pool 9 bi

Thể thao | 10/03/2023
Video: Huyền thoại pool 9 bi Earl Strickland đập cơ xuống bàn khi thua Lường Đức Thiện

Ngày 9-3, huyền thoại pool 9 bi Earl Strickland đập cơ xuống bàn, khi thua Lường Đức Thiện 1-5, ở vòng 12 pool 9 bi Ngoại hạng ở Leicester, Anh.