Tag:

Pondicherry

TTO - Trăn và rùa tại một vườn thú ở thành phố Pondicherry, miền nam Ấn Độ đã được cho tắm nước mát để chống lại nhiệt độ tăng cao. Video Pondicherry

Video: Trăn và rùa được cho tắm mát khi nhiệt độ tăng cao ở Ấn Độ
Thú vị | 12/05/2022
Video: Trăn và rùa được cho tắm mát khi nhiệt độ tăng cao ở Ấn Độ

TTO - Trăn và rùa tại một vườn thú ở thành phố Pondicherry, miền nam Ấn Độ đã được cho tắm nước mát để chống lại nhiệt độ tăng cao.