Tag:

POM

Một sản phẩm parody luôn phải thật sáng tạo, biến hóa tài tình thì mới có thể gây cười và thu hút khán giả. Và nhiều nghệ sĩ cũng khẳng định, làm sản phẩm parody không phải “ăn theo” bản gốc, mà còn góp phần lan toả sản phẩm đó. Video POM

Thực hiện MV parody - dễ mà không dễLive
Giải trí   |   08/09/2019
Thực hiện MV parody - dễ mà không dễ

Một sản phẩm parody luôn phải thật sáng tạo, biến hóa tài tình thì mới có thể gây cười và thu hút khán giả. Và nhiều nghệ sĩ cũng khẳng định, làm sản phẩm parody không phải “ăn theo” bản gốc, mà còn góp phần lan toả sản phẩm đó.