Tag:

Phương Hằng

Bản tin 30s Nóng 17-5: Thông tin mới về xét xử bà Phương Hằng; Tạm giữ kẻ làm con riêng của vợ mang thai; Cả khu phố xây trên đất nông nghiệp, kiểm tra lần 2 do lần trước xử lý quá nhẹ; Ấn tượng Phạm Băng Băng; Xác định 2 người cởi trần tắm hồ Gươm. Video Phương Hằng

Bản tin 30s Nóng: Thông tin mới về xét xử bà Nguyễn Phương Hằng; Ấn tượng Phạm Băng Băng
30S Nóng | 17/05/2023
Bản tin 30s Nóng: Thông tin mới về xét xử bà Nguyễn Phương Hằng; Ấn tượng Phạm Băng Băng

Bản tin 30s Nóng 17-5: Thông tin mới về xét xử bà Phương Hằng; Tạm giữ kẻ làm con riêng của vợ mang thai; Cả khu phố xây trên đất nông nghiệp, kiểm tra lần 2 do lần trước xử lý quá nhẹ; Ấn tượng Phạm Băng Băng; Xác định 2 người cởi trần tắm hồ Gươm.