06/12/2019

Với mong muốn mang cải lương - loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ, Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM tổ chức chương trình cải lương miễn phí phục vụ công chúng.