Tag:

Phục hồi sức khỏe

TTO - Các đốt sống cổ có đến 6 hướng để vận động, nhưng ta thường chỉ hướng về trước trong các sinh hoạt hàng ngày với bàn phím, điện thoại... Bài tập này giúp vận động linh hoạt và lấy lại cân bằng cho đốt sống cổ. Video Phục hồi sức khỏe

Video: Bài tập vận động linh hoạt cho các đốt sống cổ
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   22/03/2021
Video: Bài tập vận động linh hoạt cho các đốt sống cổ

TTO - Các đốt sống cổ có đến 6 hướng để vận động, nhưng ta thường chỉ hướng về trước trong các sinh hoạt hàng ngày với bàn phím, điện thoại... Bài tập này giúp vận động linh hoạt và lấy lại cân bằng cho đốt sống cổ.