Tag:

phúc bồn tử đen

Một số nông dân ở TP Đà Lạt đã trồng thành công phúc bồn tử đen đạt chất lượng thương phẩm ở quy mô nông trại lớn. Video phúc bồn tử đen

Đà Lạt trồng thành công cây phúc bồn tử đenLive
Tin nóng | 22/10/2019
Đà Lạt trồng thành công cây phúc bồn tử đen

Một số nông dân ở TP Đà Lạt đã trồng thành công phúc bồn tử đen đạt chất lượng thương phẩm ở quy mô nông trại lớn.