04/12/2019

Năm 2019, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp Trung tâm nhiệt đới Việt Nga tổ chức các hoạt động điều tra, nghiên cứu về đa dạ sinh học, sinh thái tại Phú Yên và đã đạt được những kết quả tích cực. Qua khảo sát cho thấy, Phú Yên là một trong những tỉnh còn có hệ sinh thái biển rất phong phú, có thể gìn giữ để phát triển, phục vụ các chương trình phát triển kinh tế.