Tag:

nông dân

Hiện nông dân ĐBSCL đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa thu đông năm 2019 với nhiều tín hiệu khả quan. Bên cạnh nguồn thu chính từ bán lúa, bà con còn có phụ thu từ các phụ phẩm sau thu hoạch như rơm, rạ. Do nhiều cánh đồng xả lũ, diện tích sản xuất thu hẹp, sản phẩm phụ thu giúp nông dân có thêm thu nhập. Video nông dân

Phấn khởi phụ thu từ rơm, rạ vụ thu đôngLive
Tin nóng | 03/12/2019
Phấn khởi phụ thu từ rơm, rạ vụ thu đông

Hiện nông dân ĐBSCL đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa thu đông năm 2019 với nhiều tín hiệu khả quan. Bên cạnh nguồn thu chính từ bán lúa, bà con còn có phụ thu từ các phụ phẩm sau thu hoạch như rơm, rạ. Do nhiều cánh đồng xả lũ, diện tích sản xuất thu hẹp, sản phẩm phụ thu giúp nông dân có thêm thu nhập.