Tag:

phong tỏa để phòng

TTO - Kể từ 0h ngày 20-6, TP.HCM triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày. Video phong tỏa để phòng

VIDEO NÓNG: TP.HCM phong tỏa 3 khu phố hơn 55.000 dân ở phường An Lạc, Bình Tân
Tin nóng   |   19/06/2021
VIDEO NÓNG: TP.HCM phong tỏa 3 khu phố hơn 55.000 dân ở phường An Lạc, Bình Tân

TTO - Kể từ 0h ngày 20-6, TP.HCM triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày.