Tag:

phong tỏa chống dịch

TTO - Hiện nay, Thủ tướng Malaysia đang đứng trước quyết định khó về phong tỏa hay không phong tỏa đất nước để dập dịch COVID-19 trong nước. Video phong tỏa chống dịch

Video: Thủ tướng Malaysia đau đầu trước quyết định nên hay không phong tỏa đất nước
Tin nóng   |   24/05/2021
Video: Thủ tướng Malaysia đau đầu trước quyết định nên hay không phong tỏa đất nước

TTO - Hiện nay, Thủ tướng Malaysia đang đứng trước quyết định khó về phong tỏa hay không phong tỏa đất nước để dập dịch COVID-19 trong nước.