Tag:

Phòng lây nhiễm

TTO - Sở Y tế TP Đà Nẵng và các lực lượng khác đã triển khai lập chốt chặn tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khâu trang. Video Phòng lây nhiễm

Video: Lập 7 chốt đo thân nhiệt tại các cửa ngõ vào TP Đà Nẵng
Tin nóng   |   16/03/2020
Video: Lập 7 chốt đo thân nhiệt tại các cửa ngõ vào TP Đà Nẵng

TTO - Sở Y tế TP Đà Nẵng và các lực lượng khác đã triển khai lập chốt chặn tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khâu trang.