Tag:

phòng chống dịch bệnh COVID-19

TTO - Tối 2-6, khu du lịch quốc gia Núi Sam đã tổ chức lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống lăng miếu. Để phòng dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ được tổ chức ‘nội bộ’, không quá 20 tham gia. Video phòng chống dịch bệnh COVID-19

Video: Lễ rước Bà Chúa Xứ núi Sam tổ chức ‘nội bộ’, người dân gửi đồ cúng có thể nhận lại
Tin nóng   |   03/06/2021
Video: Lễ rước Bà Chúa Xứ núi Sam tổ chức ‘nội bộ’, người dân gửi đồ cúng có thể nhận lại

TTO - Tối 2-6, khu du lịch quốc gia Núi Sam đã tổ chức lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống lăng miếu. Để phòng dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ được tổ chức ‘nội bộ’, không quá 20 tham gia.