27/06/2019
THẾ SẢY – THẾ KIỆT – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN
THẾ SẢY – THẾ KIỆT – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc sở, cho biết: "Qua 5 bài thi và tất cả các môn ở TP.HCM, tỉ lệ thí sinh dự thi là 99,15%. Riêng ngày thi cuối hôm nay, tất cả điểm thi an toàn, không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm".

Video liên quan