Tag:

phòng bệnh COVDI-19

TTO - Với mong muốn giảm nhanh các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, chính phủ đã thiết lập nhiều trạm xét nghiệm nhanh COVID-19. Mỗi ngày Hàn Quốc xét nghiệm hơn 10.000 ca. Video phòng bệnh COVDI-19

Tin nóng   |   14/03/2020
Video: Các trạm kiểm dịch ở Hàn Quốc đã xét nghiệm siêu nhanh COVID-19 như thế nào ?

TTO - Với mong muốn giảm nhanh các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, chính phủ đã thiết lập nhiều trạm xét nghiệm nhanh COVID-19. Mỗi ngày Hàn Quốc xét nghiệm hơn 10.000 ca.