Tag:

phở việt

Ngày 9-12, những người nấu phở Nam Định trong cả nước đã về làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định mở hội làng, cho du khách trải nghiệm hoạt động nấu phở Nam Định truyền thống. Video phở việt

Làng phở Vân Cù mở hội chào mừng Ngày của Phở 2022
Bạn có biết   |   10/12/2022
Làng phở Vân Cù mở hội chào mừng Ngày của Phở 2022

Ngày 9-12, những người nấu phở Nam Định trong cả nước đã về làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định mở hội làng, cho du khách trải nghiệm hoạt động nấu phở Nam Định truyền thống.