Tag:

Phó Thủ tướng

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ khi trả lời chất vấn chiều 7-11: Khi xây dựng nghị đình khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, phần khuyến khích thì dễ, phần bảo vệ còn khó khăn. Video Phó Thủ tướng

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nói về việc xây dựng nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Tin nóng   |   07/11/2023
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nói về việc xây dựng nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ khi trả lời chất vấn chiều 7-11: Khi xây dựng nghị đình khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, phần khuyến khích thì dễ, phần bảo vệ còn khó khăn.

Từ ngày
Đến ngày