Tag:

phó bí thư

Ông Trần Thanh Lâm - phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Video phó bí thư

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre
Tin nóng   |   14/03/2024
Ông Trần Thanh Lâm giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Ông Trần Thanh Lâm - phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.