Tag:

phiếu ý kiến

TTO - Có những bất thường và nghi vấn khi nhìn vào kết quả lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch không gian đồi Dinh do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Chỉ 269 phiếu khảo sát! Video phiếu ý kiến

Video: Bất thường việc lấy ý kiến để 'bứng' di sản ở Đà Lạt
Tin nóng   |   09/11/2021
Video: Bất thường việc lấy ý kiến để 'bứng' di sản ở Đà Lạt

TTO - Có những bất thường và nghi vấn khi nhìn vào kết quả lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch không gian đồi Dinh do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Chỉ 269 phiếu khảo sát!