Tag:

phiên chợ lưu động giá 0 đồng

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sáng nay, thêm 3.973 ca COVID-19, 3 triệu liều vắc xin Moderna về đến Việt Nam; Người trên 65 tuổi, người có bệnh nền cần lưu ý gì khi tiêm vắc xin COVID-19?; Mưa lũ gây thiệt hại hàng tỉ đồng… Video phiên chợ lưu động giá 0 đồng

Góc nhìn trưa nay | Ấm lòng phiên chợ lưu động giá 0 đồng
Góc nhìn trưa nay   |   25/07/2021
Góc nhìn trưa nay | Ấm lòng phiên chợ lưu động giá 0 đồng

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sáng nay, thêm 3.973 ca COVID-19, 3 triệu liều vắc xin Moderna về đến Việt Nam; Người trên 65 tuổi, người có bệnh nền cần lưu ý gì khi tiêm vắc xin COVID-19?; Mưa lũ gây thiệt hại hàng tỉ đồng…