Tag:

Phi công Geoff Beckett

TTO - Phi công Geoff Beckett đang bay qua vùng Otago hướng tới Invercargill thì phát hiện đám mây dạng thấu kính rất độc đáo. Video Phi công Geoff Beckett

Video: Xuất hiện đám mây dạng thấu kính trên bầu trời
Thú vị   |   02/09/2020
Video: Xuất hiện đám mây dạng thấu kính trên bầu trời

TTO - Phi công Geoff Beckett đang bay qua vùng Otago hướng tới Invercargill thì phát hiện đám mây dạng thấu kính rất độc đáo.