Tag:

phát triển

TP.HCM vừa công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2023. Những kết quả đạt được minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP vượt qua khó khăn, thách thức. Video phát triển

Video 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2023
Tin nóng   |   02/01/2024
Video 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2023

TP.HCM vừa công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2023. Những kết quả đạt được minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP vượt qua khó khăn, thách thức.