Tag:

phát triển TP.HCM

Tuổi Trẻ Online giới thiệu toàn bộ nội dung Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Video phát triển TP.HCM

TP.HCM được thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù ở 7 lĩnh vực
Tin nóng   |   14/07/2023
TP.HCM được thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù ở 7 lĩnh vực

Tuổi Trẻ Online giới thiệu toàn bộ nội dung Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.