08/08/2019
LÂM THIÊN – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
LÂM THIÊN – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Hiện trên địa bàn Lâm Đồng đang áp dụng công nghệ chuồng lạnh tại 80 trại heo với khoảng 84.000 con. Ngoài ra, còn áp dụng công nghệ này tại 51 trại gà với số lượng khoảng 765 ngàn con, bao gồm gà thịt, gà con và gà lấy trứng.

Video liên quan