Tag:

phạt nguội

Đeo tai nghe khi lái xe máy có thể gây mất tập trung, giảm chú ý và dẫn đến tai nạn. Hành vi này sẽ bị xử phạt thế nào? Video phạt nguội

Đeo tai nghe khi chạy xe máy thì có bị phạt không?
Bạn có biết   |   09/04/2024
Đeo tai nghe khi chạy xe máy thì có bị phạt không?

Đeo tai nghe khi lái xe máy có thể gây mất tập trung, giảm chú ý và dẫn đến tai nạn. Hành vi này sẽ bị xử phạt thế nào?