Tag:

“Phật Ngọc Hòa bình Thế giới”

Tối 22-3, tại khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2019. Lễ hội diễn ra từ ngày 22-3 đến 24-3 (ngày 17 đến 19-2 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo phong phú đa dạng, đây là một trong 15 lễ hội lớn của VN. Video “Phật Ngọc Hòa bình Thế giới”

Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2019
Tin nóng   |   23/03/2019
Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2019

Tối 22-3, tại khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2019. Lễ hội diễn ra từ ngày 22-3 đến 24-3 (ngày 17 đến 19-2 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo phong phú đa dạng, đây là một trong 15 lễ hội lớn của VN.