Tag:

Phát minh

Những viên dầu gội đầu tiện lợi này có tên là Nohbo được phát minh vào năm 2015 bởi Benjamin Stern, khi đó mới 14 tuổi. Video Phát minh

Cậu bé 14 tuối phát minh ra viên dầu gội tự tan trong nước
Cậu bé 14 tuối phát minh ra viên dầu gội tự tan trong nước

Những viên dầu gội đầu tiện lợi này có tên là Nohbo được phát minh vào năm 2015 bởi Benjamin Stern, khi đó mới 14 tuổi.