Tag:

phát khẩu trang y tế

TTO - Trong khi khẩu trang y tế đang bị đẩy giá cao thậm chí không có hàng bán vì cầu vượt cung thì nhiều bạn trẻ tại TP.HCM lại bỏ tiền túi tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Video phát khẩu trang y tế

Video: Các bạn trẻ phát hàng ngàn khẩu trang y tế miễn phí cho người dân
Tin nóng   |   01/02/2020
Video: Các bạn trẻ phát hàng ngàn khẩu trang y tế miễn phí cho người dân

TTO - Trong khi khẩu trang y tế đang bị đẩy giá cao thậm chí không có hàng bán vì cầu vượt cung thì nhiều bạn trẻ tại TP.HCM lại bỏ tiền túi tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.