26/11/2019

Mới đây, các bảo vệ của một ngân hàng tại Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ cạy trụ ATM để trộm tiền.

Video liên quan