09/09/2019

Phát hiện một "gành Đá Dĩa trên cạn" tại Phú Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Tuy An vừa phát hiện một điểm du lịch hấp dẫn có thể được ví như "gành Đá Dĩa trên cạn".