05/12/2019
NGÔ QUANG – DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI
NGÔ QUANG – DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI

Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường quận Liên Chiểu kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở sản xuất sơn trên địa bàn phường Hòa Minh có biểu hiện xả thải trực tiếp ra môi trường.