10/10/2019
NGÔ QUANG – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
NGÔ QUANG – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

Đội An ninh Công an quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện 10 người mang quốc tịch Trung Quốc mang thiết bị thu phát sóng nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.