Tag:

Pháp

Ngày 27-1, nông dân Pháp tiếp tục các cuộc biểu tình, yêu cầu chính phủ tạo một mức thu nhập xứng đáng cho tất cả nông dân, hỗ trợ thích đáng cho quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp và cắt giảm các tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực này. Video Pháp

Nông dân Pháp biểu tình toàn quốc, chặn đường cao tốc
Thế giới   |   28/01/2024
Nông dân Pháp biểu tình toàn quốc, chặn đường cao tốc

Ngày 27-1, nông dân Pháp tiếp tục các cuộc biểu tình, yêu cầu chính phủ tạo một mức thu nhập xứng đáng cho tất cả nông dân, hỗ trợ thích đáng cho quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp và cắt giảm các tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực này.