Tag:

phân bò

TTO - Ngôi làng nhỏ Gummatapura của Ấn Độ nổi tiếng khắp thế giới khi sở hữu cách kết thúc lễ kỷ niệm Diwali hàng năm độc đáo bằng một trận chiến phân bò vô cùng nhộn nhịp được gọi là 'Gorehabba'. Video phân bò

Video: Lễ hội ném phân bò của người dân làng Gummatapura ở Ấn Độ
Thú vị | 27/02/2021
Video: Lễ hội ném phân bò của người dân làng Gummatapura ở Ấn Độ

TTO - Ngôi làng nhỏ Gummatapura của Ấn Độ nổi tiếng khắp thế giới khi sở hữu cách kết thúc lễ kỷ niệm Diwali hàng năm độc đáo bằng một trận chiến phân bò vô cùng nhộn nhịp được gọi là 'Gorehabba'.