Tag:

phạm vi gọn nhất

TTO - Thủ tướng vừa yêu cầu các địa phương cần áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp, đảm bảo khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế bất lợi cho người dân. Video phạm vi gọn nhất

Video: Thủ tướng chỉ đạo phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, 'hạn chế bất lợi cho người dân'
Tin nóng   |   05/02/2021
Video: Thủ tướng chỉ đạo phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, 'hạn chế bất lợi cho người dân'

TTO - Thủ tướng vừa yêu cầu các địa phương cần áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp, đảm bảo khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế bất lợi cho người dân.