Tag:

OSCE

Hội đồng nghị viện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã thông qua nghị quyết xem tập đoàn lính đánh thuê Wagner là khủng bố trong phiên họp từ ngày 30-6 đến 4-7 tại Canada. Video OSCE

Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu xem Wagner là khủng bố
Thế giới   |   05/07/2023
Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu xem Wagner là khủng bố

Hội đồng nghị viện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã thông qua nghị quyết xem tập đoàn lính đánh thuê Wagner là khủng bố trong phiên họp từ ngày 30-6 đến 4-7 tại Canada.