Tag:

Ông Trump

Một thẩm phán ở New York đã phán quyết rằng ông Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ, sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay. Video Ông Trump

Cựu tổng thống Donald Trump bị tòa ở New York phạt gần 355 triệu USD
Thế giới   |   17/02/2024
Cựu tổng thống Donald Trump bị tòa ở New York phạt gần 355 triệu USD

Một thẩm phán ở New York đã phán quyết rằng ông Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ, sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay.

Từ ngày
Đến ngày