Tag:

ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Video ông Nguyễn Văn Hiếu

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu làm bí thư Thành ủy Cần Thơ
Tin nóng   |   27/05/2023
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu làm bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.