Tag:

ông Dũng Lò Vôi

Hàng loạt cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tiến vào cổng trường đua Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' trong các video với nội dung 'Đại Nam thất thủ', thực hư thông tin này ra sao? Video ông Dũng Lò Vôi

Đại Nam nói gì về các video với nội dung ‘Đại Nam thất thủ’?
Tin nóng | 29/05/2023
Đại Nam nói gì về các video với nội dung ‘Đại Nam thất thủ’?

Hàng loạt cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tiến vào cổng trường đua Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' trong các video với nội dung 'Đại Nam thất thủ', thực hư thông tin này ra sao?