Tag:

ông Đinh Tiến Dũng

TTO - Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Video ông Đinh Tiến Dũng

Video: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Tin nóng   |   02/04/2021
Video: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

TTO - Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.