Tag:

Ông Biden

Chuyến thăm bất ngờ của tổng thống Biden tới Ukraine đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Mỹ, một nhà lãnh đạo đến thăm một vùng chiến sự bên ngoài lá chắn của quân đội Mỹ. Video Ông Biden

Tin nóng | 21/02/2023
Video: Hình ảnh Tổng thống Biden tại Kiev trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine

Chuyến thăm bất ngờ của tổng thống Biden tới Ukraine đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Mỹ, một nhà lãnh đạo đến thăm một vùng chiến sự bên ngoài lá chắn của quân đội Mỹ.