Tag:

ốc móng tay

TTO - Bắt ốc móng tay được xem là nghề ‘lượm tiền trên cát’ hay ‘việc nhẹ lương cao’ vì có một mẹo bắt ốc khá dễ dàng. Cùng anh Hồ Phong và ngư dân trải nghiệm công việc đầy thú vị ở xã An Bình, Kiên Lương, Kiên Giang. Video ốc móng tay

Thú vị   |   13/04/2021
Video: Trải nghiệm nghề bắt ốc móng tay 'lượm tiền trên cát' ở Kiên Giang

TTO - Bắt ốc móng tay được xem là nghề ‘lượm tiền trên cát’ hay ‘việc nhẹ lương cao’ vì có một mẹo bắt ốc khá dễ dàng. Cùng anh Hồ Phong và ngư dân trải nghiệm công việc đầy thú vị ở xã An Bình, Kiên Lương, Kiên Giang.